Obwieszczenie o zebranych dokumentach

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania "Budowa sali sportowej w Nowej Wsi 36 dz. 96, obręb Nowa Wieś" (pobierz), (pobierz).