Obwieszczenie w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójt Gminy Rozdrażew o zakończeniu postępowania i odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki nr 641/7, 194/3, Rozdrażew, obręb 0009 Rozdrażew z dostępem do drogi publicznej przez działkę nr 641/8 (pobierz) .