Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. T. Kościuszki w Rozdrażewie (pobierz), (pobierz)