Zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego

Zawiadomienie o wydanej decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Rozdrażewie (pobierz), (pobierz