Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego go

Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

(pobierz)