Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania : Budowa kablowej linii elektroenergetycznej dla terenu działki nr 174, 159/1, 200, obręb Maciejew. (pobierz), (pobierz)