Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 143/9 i 662 w Rozdrażewie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 143/9 i 662 w Rozdrażewie (uchwała), (mapa.tiff), (dane przestrzenne).