Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 806/14 i 709 w Rozdrażewie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 806/14 i 709 w Rozdrażewie (uchwała), (plan), (dane przestrzenne-xml).