Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w rejonie wsi Dzielice, Nowa Wieś i Budy

Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla wybranych obszarów w rejonie wsi Dzielice, Nowa Wieś i Budy (uchwała), (dane przestrzenne), (Dzielice -dz.9), (Nowa Wieś-dz.32-2), (Dzielice-dz. 15), (Budy).