Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w rejonie wsi Trzemeszno, Nowa Wieś, Grębów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranch obszarów w rejonie wsi Trzemeszno, Nowa Wieś, Grębów (uchwała), (dane przestrzenne xml), (pliki geotiff1-4), (pliki geotiff 5-7b)