OGŁOSZENIE Wójta Gminy Rozdrażew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Rozdrażew o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie (pobierz); (pobierz).