Ogłoszenie Wójta Gminy Rozdrażew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Dzielice, Nowa Wieś i Budy

Ogłoszenie Wójta Gminy Rozdrażew o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi  Dzielice, Nowa Wieś i Budy (pobierz), (pobierz).