Wyłożenie mpzp dla działki nr 806/14 i 709 w Rozdrażewie

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 806/14 i 709 w Rozdrażewie (projekt uchwały), (mapa), (prognoza), (mapa do prognozy).