Wyłożenie mpzp dla obszarów w rejonie wsi Trzemeszno, Nowa Wieś, Grębów

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w rejonie wsi Trzemeszno, Nowa Wieś, Grębów (projekt uchwały), (mapa nr 1), (mapa nr 2), (mapa nr 3), (mapa nr 4), (mapa nr 5), (mapa nr 6), (mapa nr 7), (prognoza), (mapa do prognozy).