Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rozdrażewie

Ogłoszenie Wójta Gminy Rozdrażew o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie (pobierz)