Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Zespołu Szkół
i Przedszkoli w Rozdrażewie, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych wybrany został Pan Mariusz Dąbrowski.
Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pan Mariusz Dąbrowski, który wykazał wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i został najwyżej oceniony spośród kandydatów.

Rozdrażew, 29.06.2023 r.