Informacja o wynikach naboru w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego  naboru na  stanowisko referenta administracyjno - księgowego (pobierz)