Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie - Referent ds. świadczeń ½ etatu

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie - Referent ds. świadczeń ½ etatu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została  wybrana  Pani  Marzena Kozupa.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka  złożyła aplikację spełniającą wymogi formalne.  Przeprowadzona  rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani  Marzena Kozupa  w najwyższym stopniu  spełnia wymagania określone w konkursie  do  wykonywania  zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska, na które prowadzony był nabór.