Informacja o naborze na stanowisko do spraw dróg, oświetlenia, utrzymania czystości i zieleni

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko do spraw dróg, oświetlenia , utrzymania czystości i zieleni nie wybrano kandydata do zatrudnienia.
Uzasadnienie:
W oparciu o analizę złożonych dokumentów i przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

Rozdrażew, 30.11.2017 r.