Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw dróg, oświetlenia, utrzymania czystości i zieleni

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw dróg, oświetlenia, utrzymania czystości i zieleni, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Aleksandra Siwek, zam. Wrocław.
Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Aleksandra Siwek,  która wykazała się dobrą znajomością ustaw  i przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku.Rozdrażew, dn. 16.01.2018 r.