Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Joanna Wawrzyniak, zam. Rozdrażew.
Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji złożonych dokumentów, wyników testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Joanna Wawrzyniak, która wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku oraz zasad obsługi klientów.


Rozdrażew, dn. 12.04.2018 r.