Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnościekowej

     Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnościekowej, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Roksana Szczotka, zam. Ustków.

Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Roksana Szczotka, która wykazała się dobrą znajomością ustaw  i przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku.

 

Rozdrażew, dn. 09.08.2019 r.