Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjno -Administracyjnym

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjno -  Administracyjnym, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Wioleta Włodarczyk, zam. Nowa Wieś.
Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji złożonych dokumentów, wyników testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Wioleta Włodarczyk, która wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku oraz zasad obsługi klientów.Rozdrażew, dn. 12.04.2018 r.