Wynik konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w 2019r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2019 roku.  W 2019 roku przyznano dofinansowanie w wysokości 6.000,00 zł Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa” .Rozdrażew, dnia 14 marca 2019 r.