Kierownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników UG wg stanu na dzień 31.12.2022r.

1. Paulina Szczepańska  -     Skarbnik Gminy  (pobierz)

2. Barbara Biesiada         -    Sekretarz Gminy  (pobierz)

3. Krzysztof Broda           -    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie  (pobierz)

4. Waldemar Filipiak        -    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi   (pobierz)

5. Danuta Bała                 -     Dyrektor Przedszkola w Rozdrażewie           (pobierz)      (korekta)

6. Barbara Banaszek         -    Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi              (pobierz)

7. Alicja Banaszek            -    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rozdrażewie (pobierz)

8. Donata Krzyżosiak         -   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej        (pobierz)

Oświadczenie majątkowe 2023r. Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie

Malwina Mądrecka - powierzenie pełnienia obowiązków (pobierz) (korekta)

Malwina Mądrecka -  zakończenie pełnienia obowiązków  (pobierz)

Beata Skorupska- Smardzewska  - powierzenie pełnienia obowiązków (pobierz)

Beata Skorupska- Smardzewska  - zakończenie  pełnienia obowiązków (pobierz)

Mariusz Dąbrowski  - zatrudnienie na stanowisko kierownicze (pobierz)

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 27.01.2023r. Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie

Jankowski Henryk - rozwiązanie umowy (pobierz)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników UG wg stanu na dzień 31.12.2021r.

1. Paulina Szczepańska  -     Skarbnik Gminy  (pobierz)

2. Barbara Biesiada         -    Sekretarz Gminy  (pobierz)

3. Henryk Jankowski        -    Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli     w Rozdrażewie (pobierz)

4. Krzysztof Broda             -      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie (pobierz)

5. Waldemar Filipiak       -     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi       (pobierz)

6. Danuta Bała                  -     Dyrektor Przedszkola w Rozdrażewie                 (pobierz)

7. Barbara Banaszek      -     Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi                     (pobierz)

8. Alicja Banaszek           -     Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rozdrażewie (pobierz)

9. Donata Krzyżosiak      -     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej        (pobierz)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników UG wg stanu na dzień 31.12.2020r.


1. Paulina Szczepańska  -     Skarbnik Gminy  (pobierz)

2. Barbara Biesiada        -    Sekretarz Gminy  (pobierz)

3. Henryk Jankowski     -    Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli    w Rozdrażewie (pobierz)

4. Krzysztof Broda       -      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie (pobierz)

5. Waldemar Filipiak      -     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi       (pobierz)

6. Danuta Bała               -     Dyrektor Przedszkola w Rozdrażewie                 (pobierz)

7. Barbara Banaszek    -     Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi                     (pobierz)

8. Alicja Banaszek        -     Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rozdrażewie (pobierz)

9. Donata Krzyżosiak   -     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   (pobierz)    (korekta) 

 

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 15.01.2021r. Skarbnik Gminy

Szczepańska Paulina - powołanie na stanowisko (pobierz)

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2020r. Skarbnik Gminy

Michalak Maria -  odwołanie ze stanowiska (pobierz)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników UG wg stanu na dzień 31.12.2019r.

1. Maria Michalak        -     Skarbnik Gminy  (pobierz)

2. Barbara Biesiada    -    Sekretarz Gminy  (pobierz)

3. Henryk Jankowski    -    Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli    w Rozdrażewie (pobierz)

4. Krzysztof Broda         -      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie (pobierz)

5. Waldemar Filipiak    -     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi      (pobierz)

6. Danuta Bała               -     Dyrektor Przedszkola w Rozdrażewie                 (pobierz)

7. Barbara Banaszek    -     Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi                     (pobierz)

8. Alicja Banaszek          -     Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rozdrażewie (pobierz)

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 25.09.2019r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018r. Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018r. Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie

  • Broda Krzyszotof  (pobierz)
  • Broda Krzysztof wygaśnięcie powołania (pobierz)
  • Broda Krzysztof  powołanie                    (pobierz)            

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018r. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018r. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018r. Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie

 

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 7.06.2017r. (powołanie) - Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 30.05.2017r. (odwołanie) - Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2016r. - Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2016r. - Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2016r. - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2016r. - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2016r. - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2016r. - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2016r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2016r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2016r. - Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2015r. - Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2015r. - Sekretarz Gminy

          Wyjaśnienie (pobierz) 

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2015r. - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie

          Oświadczenie  (pobierz)

          Wyjaśnienie     (pobierz)

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2015r. - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi

          Wyjaśnienie (pobierz) 

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2015r. - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi

          Wyjaśnienie (pobierz) 

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2015r. - Dyrektor Pulicznego Przedszkola w Rozdrażewie

          Wyjaśnienie (pobierz)

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2015r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

          Wyjaśnie nie (pobierz)

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2015r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2015r. - Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2014r. - Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2014r. - Sekretarz Gminy

       Korekta

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2014r. - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2014r. - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2014r. - Dyrektor Pulicznego Przedszkola w Nowej Wsi

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2014r. - Dyrektor Pulicznego Przedszkola w Rozdrażewie

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2014r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Pulicznej

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2014r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2014r. - Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie

      Wyjaśnienia (pobierz) 

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 16.09.2014r. - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi (powołanie na stanowisko)

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 29.08.2014r. - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi ( rozwiązanie umowy)

 

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2013r. - Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2013r. - Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2013r. - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2013r. - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2013r. - Dyrektor Pulicznego Przedszkola w Nowej Wsi

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2013r. - Dyrektor Pulicznego Przedszkola w Rozdrażewie

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2013r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Pulicznej

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2013r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2013r. - Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie