Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników UG wg stanu na dzień 31.12.2019r.

1. Maria Michalak        -     Skarbnik Gminy  (pobierz)

2. Barbara Biesiada    -    Sekretarz Gminy  (pobierz)

3. Henryk Jankowski    -    Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli    w Rozdrażewie (pobierz)

4. Krzysztof Broda         -      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie (pobierz)

5. Waldemar Filipiak    -     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi      (pobierz)

6. Danuta Bała               -     Dyrektor Przedszkola w Rozdrażewie                 (pobierz)

7. Barbara Banaszek    -     Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi                     (pobierz)

8. Alicja Banaszek          -     Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rozdrażewie (pobierz)