Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników UG wg stanu na dzień 31.12.2020r.


1. Paulina Szczepańska  -     Skarbnik Gminy  (pobierz)

2. Barbara Biesiada        -    Sekretarz Gminy  (pobierz)

3. Henryk Jankowski     -    Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli    w Rozdrażewie (pobierz)

4. Krzysztof Broda       -      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie (pobierz)

5. Waldemar Filipiak      -     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi       (pobierz)

6. Danuta Bała               -     Dyrektor Przedszkola w Rozdrażewie                 (pobierz)

7. Barbara Banaszek    -     Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi                     (pobierz)

8. Alicja Banaszek        -     Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rozdrażewie (pobierz)

9. Donata Krzyżosiak   -     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   (pobierz)    (korekta)