Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników UG wg stanu na dzień 31.12.2021r.

1. Paulina Szczepańska  -     Skarbnik Gminy  (pobierz)

2. Barbara Biesiada         -    Sekretarz Gminy  (pobierz)

3. Henryk Jankowski        -    Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli     w Rozdrażewie (pobierz)

4. Krzysztof Broda             -      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie (pobierz)

5. Waldemar Filipiak       -     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi       (pobierz)

6. Danuta Bała                  -     Dyrektor Przedszkola w Rozdrażewie                 (pobierz)

7. Barbara Banaszek      -     Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi                     (pobierz)

8. Alicja Banaszek           -     Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rozdrażewie (pobierz)

9. Donata Krzyżosiak      -     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej        (pobierz)