Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników UG wg stanu na dzień 31.12.2022r.

1. Paulina Szczepańska  -     Skarbnik Gminy  (pobierz)

2. Barbara Biesiada         -    Sekretarz Gminy  (pobierz)

3. Krzysztof Broda           -    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie  (pobierz)

4. Waldemar Filipiak        -    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi   (pobierz)

5. Danuta Bała                 -     Dyrektor Przedszkola w Rozdrażewie           (pobierz)

6. Barbara Banaszek         -    Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi              (pobierz)

7. Alicja Banaszek            -    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rozdrażewie (pobierz)

8. Donata Krzyżosiak         -   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej        (pobierz)