Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie

  • Broda Krzyszotof  (pobierz)
  • Broda Krzysztof wygaśnięcie powołania (pobierz)
  • Broda Krzysztof  powołanie                    (pobierz)