Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na 31.12.2021r.


        Adamiak Jolanta

        Bała Dawid

       Janicki Stanisław

       Jankowski Wiesław 

        Jarocki Mirosław

        Juskowiak Jerzy

       Juskowiak Robert

        Maciejewski Jan

        Marcisz Zofia

        Pawlak Paweł

        Przepiórkowski  Roman

        Ptak Andrzej

        Rzekiecki Roman

        Udzik Mirosław

       Wojciechowska Joanna