Oświadczenia majątkowe radnych złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji wg stanu na dzień 16.09.2018r.