Dotacje dla placówek niepublicznych

Informacja - Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2023 roku dotycząca przedszkoli

 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2023 oraz statystyczna liczba dzieci  w publicznych przedszkolach (pobierz)

Zarządzenie Wójta Gminy określające wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola w 2022 r.

Zarządzenie nr 88/2022 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji po aktualizacji w październiku 2022 r. na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)

Zarządzenie nr 60/2022 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego     (pobierz)

Zarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 30 czerwca 2022 w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego na 2022 rok (pobierz)

Zarządzenie nr 32/2022 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia w roku 2022 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)

Zarządzenie Wójta Gminy Rozdrażew określające wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola w 2021r.

Zarządzenie nr 67/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji po aktualizacji w październiku 2021 r. na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego. (pobierz)Zarządzenie Wójta Gminy określające wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola w 2021r.

Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia w roku 2021 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz).

Zarządzenie Wójta Gminy określające wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola w 2020 r.

Zarządzenie nr 74/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 27 października 2020r.w sprawie: ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji po aktualizacji  w październiku 2020 r. na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na  terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego.  (pobierz)

Zarządzenia Wójta Gminy określające wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola w 2020 r.

Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 3 lipca 2020r.w sprawie przyjęcia w roku 2020 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na  terenie Gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego   (pobierz)

Zarządzenia Wójta Gminy określające wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola w 2019r.

Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 10 grudnia 2019 r.  w sprawie zmiany zarzadzenia w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  od miesiąca grudnia 2019r. na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)

Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 31 października 2019 r.  w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)

Zarządzenie Nr 46 /2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 15 lipca 2019 r. sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia w roku 2019 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)

Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 27 grudnia 2018r.  w sprawie przyjęcia w roku 2019 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 30 kwietnia 2019r.  w sprawie aktualizacji ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)