Zarządzenie Wójta Gminy określające wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola w 2020 r.

Zarządzenie nr 74/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 27 października 2020r.w sprawie: ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji po aktualizacji  w październiku 2020 r. na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na  terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego.  (pobierz)