Zarządzenie Wójta Gminy określające wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola w 2021r.

Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia w roku 2021 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz).