Zarządzenie Wójta Gminy określające wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola w 2022 r.

Zarządzenie nr 88/2022 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji po aktualizacji w październiku 2022 r. na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)

Zarządzenie nr 60/2022 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego     (pobierz)

Zarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 30 czerwca 2022 w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego na 2022 rok (pobierz)

Zarządzenie nr 32/2022 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia w roku 2022 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)