Rekrutacja do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na rok 2023/2024

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz  klas pierwszych szkół podstawowych określa się następujące terminy i kryteria brane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 23 stycznia 2023r.  (pobierz)

Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 23 stycznia 2023r. (pobierz)