Rekrutacja do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na rok 2021/2022

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz  klas pierwszych szkół podstawowych określa się następujące terminy i kryteria brane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 12 stycznia 2021r.  (pobierz)

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 12 stycznia 2021r. (pobierz)