Rekrutacja do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na rok 2018/2019

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach  oraz  klas pierwszych szkół podstawowych określa się następujące terminy i kryteria brane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
 
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 18 stycznia 2018r.  (pobierz)
Uchwała nr XXV/157/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 marca 2017r.  w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów (pobierz)

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 18 stycznia 2018r. (pobierz) 
Uchwała Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 marca 2017r. w  sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (pobierz)