Rekrutacja do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na rok 2019/2020

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/202019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz  klas pierwszych szkół podstawowych określa się następujące terminy i kryteria brane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
 
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 18 stycznia 2019r.  (pobierz)


Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 18 stycznia 2019r. (pobierz)