Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części  dz. nr 91/6 w obrębie  Budy, Gmina Rozdrażew (pobierz)