Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

Obwieszczenie o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu(pobierz)