Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego pod oborę wolnostanowiskową dla bydła mlecznego w systemie na rusztach o maksymalnej obsadzie 202 DJP, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 159/1 w miejscowości Maciejew (pobierz)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego pod oborę wolnostanowiskową dla bydła mlecznego w systemie na rusztach o maksymalnej obsadzie 202 DJP, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 159/1 w miejscowości Maciejew (pobierz)