Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 231/1 i 227, obręb Grębów 0005 w miejscowości Grębów, gmina Rozdrażew (pobierz)