Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 231/1 i 227, obręb Grębów w miejscowości Grębów, Rozdrażew (pobierz)