Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków chlewni i adaptacja istniejącego magazynu maszyn na chlewnie”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 171, obręb Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś, gmina Rozdrażew (pobierz)