Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamiam strony, że zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa chlewni i adaptacji części istniejącego magazynu maszyn na chlewnie", na działce nr 171 w miejscowości Nowa Wieś, gm. Rozdrażew (pobierz)