Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu o decycji odmawiającej stwierdzenie  nieważności  decyzji Wójta Gminy Rozdrażew (pobierz)