Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, że zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków chlewni i adaptacji istniejącego magazynu maszyn na chlewnie”, na działce nr 171 w miejscowości Nowa Wieś, gm. Rozdrażew (pobierz)