Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomiwnie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego”, zlokalizowanego na działce o nr ew. 5, obręb Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew (pobierz), (pobierz)